Hizmetlerimiz

ÜRÜNLER

Services

Karbondioksit (CO2) Gazlı Söndürme Sistemleri

KARBONDİOKSİT (CO2) GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

 

Doğal bir gaz olan ve yüksek basınçlı silindirlerde likit sıvı durumda depolanan Karbondioksit, atmosferik basınçlarda renksiz, kokusuz ve iletkendir. İçinde bulunduğu her alana derhal nüfüz eder. Etkili bir yangın söndürme ajanıdır. Karbondioksit gazı , Yangını söndürme aşamasındaki İlk etkisi, risk alanındaki oksijen oranını absorbe ederek yanma reaksiyonunu durdurmasıdır. Oksijen oranı yangın ortamında karbondioksit aktif olduğunda ortam oksijensiz kalacak ve yanma işlemi olmayacaktır. Karbondioksit gazlı yangın söndürme sistemlerinin, ayrıca risk alanında oksijen oranını düşürmesinden sonra bir diğer etkisi risk alanı hacmini soğutmasıdır. Karbondioksit gazı silindir içerisinde -50 C Isı ortamda absorbe edilince ortamdaki sıcaklık düşecek ve yanma etkisi azalacaktır.

Karbondioksit söndürme sistemlerinin, ürün markamız olan BLUE FIRE bağımsız olarak dünya çapında kabul görmüş uluslarası NFPA normlarına göre tasarımı ve projelendirilmesi yapılmaktadır.

Tek silindirli sistem veya silindir bataryası olarak da tasarlanabilir. Sistem ayrıca ilgili NFPA normları çerçevesinde otomatik boşaltma mekanizması veya manuel boşaltma tertibatı ile tasarlanmalıdır.

Mekanik ve Elektronik ekipmanlardan oluşan sistemin bütün parçaları özel olarak üretilmiş ve dizayn edilmiştir. Mekanik parçalar tamamen ve sadece karbondioksit için hidrolik hesaplar neticesinde özel olarak üretilmiştir. Elektronik ekipmanlar ise genel maksatlı söndürme sistemleri için dizayn edilmiştir.

karbondioksit yangın söndürme sistemi kullanıldığı takdirde bile tüm elemanlar tekrar gözden geçirilerek kullanımı uygun olanlar kalibre edildikten sonra tekrar kullanılabilir. İşletmenize tasarlanacak olan sistem için öncelikle yapılacak keşif neticesinde gerekli Karbondioksit gazı belirlenir.

Daha sonra sistemin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli hidrolik tesisat ağı ve basınç hesapları yapılır.

Olası felaket senaryosunda gerekli simulasyonlar ve 3 boyutlu çizimleri ile birlikte tarafınıza sahip olacağınız sistemin teknik dökümanlarınada sahip olacaksınız. 

 

Sistemin Kullanım Alanları

 

Korunan hacmin bütününe göre sistem tasarımı yapılabildiği gibi, noktasal-lokal söndürme sistemi olarak da tasarıma uygundur.

 

Tüm ( A ), ( B ), ( C ) sınıfı yangınlarda kullanılır, ( D ) sınıfı yangınlarda kullanılamaz.

 

Transformatör yangın söndürme sistemlerinde,

 

UPS – kesintisiz güç kaynakları yangın söndürme sistemlerinde,

 

Kablo ve tesisat galerinde,

 

Doğalgaz dağıtım istasyonlarında,

 

HES ve termik santral türbinlerinde,

 

Jeneratör, kompresör, havalandırma ünitelerinde,

 

Gemilerde, kargo, makine dairesi ve porsun ambarlarında,

 

Boyama kabinlerinde

 

Alışveriş merkezleri

 

Fabrikalar

 

 

Karbondioksit CO, kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğin adıdır. Renk ve kokusu yoktur. Formülü CO şeklinde olup molekül ağırlığı 44,009 g/mol'dür.

 • Formül: CO  / Molar kütle: 44,01 g/mol / Erime noktası: -78 °C / Kaynama noktası: -57 °C / İçinde çözündüğü madde: Su

CO söndürme sistemlerinin iki tip uygulaması mevcuttur. Bunların biri lokal uygulama diğeri de toplam hacim (total flooding) uygulamasıdır. CO hızlı bir şekilde oksijen ile yer değiştirir ve soğutma etkisi ile yangın söndürür. Boşaltma süresi ve gaz debileri projelerde değişiklik göstermektedir.

Uygulamalar,

 • Enerji üretim tesisleri
 • Jeneratörler, Doğal Gaz motorları, Açık alan enerji üretim Tesisleri,
 • Yakıt Tankları,
 • Telekomünikasyon merkezleri,
 • Bilgi İşlem ve Veri Merkezleri (DATA CENTER)
 • Sunucu-Sistem Odaları,
 • Özel Elektronik Kontrol Odaları
 • Elektrik (AG-OG) Odaları
 • Müzeler, Arşiv ve Kütüphaneler
 • Petrol ve gaz endüstri tesisleri
 • Askeri ve sivil marinalar
 • Trafo Merkezleri 
 • Nitelikli Laboratuvarlar ve Kimya Depoları
 • Raylı Sistem, Metro, Hava Limanı projeleri
 • Gazlı Söndürme Sistemleri

 

KARBONDİOKSİT (CO2) GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NFPA12/2000 standartlarında tanımlanan söndürme sistemidir. Kimyasal formülü CO2 (karbondioksit) olan söndürücü gaz istenilen saflıkta bir çok yetkili gaz firması tarafından üretilmektedir. Sistem ilgili standartlar ve üretici firma tavsiyelerine göre dizayn ve tesis edilmelidir. Silindirler EC (84/525/CEE ve TPED 1999/36/CE ) direktiflerine uygunluğu onaylı, termik olarak diş açılmış ve dikişsiz özellikte olmalıdır. Hidrolik hesaplamaya uygun olarak belirlenen gaz miktarını 67.0 Lt kapasitelerde silindirlerde stoklanmalıdır. Çalışma basıncı 60 bar ,test basıncı 250 bar olmalıdır. Birden fazla silindir gerektirmesi durumunda 40.0 veya 67.0 Lt silindirlerle merkezi manifold sistemi ile yapılmalıdır. 9 adet ve üzeri sayıda silindirli sistemler için 1 adet 2,3 veya 7Lt. N2 pilot silindir kullanılmalıdır. Silindir üzerinde taşıma sırasında monte edilmesi amacıyla koruyucu başlık için flanş bulunmalıdır. Vana çıkışları 21.7 mm NPT olmalıdır. DIN 17672 standartlarına uygun ve olarak gövdesi dövme pirinç (forged brass-EN12165:68 Tab 4) olmalıdır. Vana çıkışlarında 21.7 x ½’’ 350mm esnek hortum (250 bar) tesisata veya manifolda bağlantı yapılmalıdır. Pilot ve master silindir üzerindeki vana üzerinde basınç anahtarı, solenoid, elle aktivasyon başlığı basınç altında değiştirilebilmelidir. Elle aktivasyon sonrası yeniden dolum ‘bursting disk’ değişimi sonrası kullanılabilmelidir. Diğer vanalar üzerinde pnömatik aktivasyon başlıkları olmalıdır. Sızdırmazlık TeflonPTFE-FV malzeme ile sağlanmalıdır. Kullanılan O-ringler nitril olmalıdır. Vanalar için çalışma basıncı 60 bar ve test basıncı 250 bar olmalıdır. CO2 sistemi CE onaylarına sahip olmalıdır. Solenoid aktivator 13 W @ 24 VDC elektrik değerlerinde olmalıdır. Devreye alma sırasında ve bakım amacıyla test edilebilir olmalıdır. Nozullar pirinçten mamul ve aluminyum veya paslanmaz çelik düfizör başlıklı olmalıdır. 1/2” veya ¾” çaplarında ve 180 veya 360 derece gaz dağılımına uygun olmalıdır. Kalibrasyon nozulların giriş orifisinin hesaplanarak delinmesi sağlanmalıdır. Her bir nozul üzerinde orifis çapı belirtilmelidir. Her bir nozul mutlaka borulamaya uygun kalibreli edilmiş olmalıdır. Hesaplama VdS, UL vb. onaylı hesap programı ile yapılmalıdır. Silindir dolum oranı 0.67 kg/lt olmalıdır. Silindir basıncı oda sıcaklığında yaklaşık 50 bar olmalıdır. Seçici vana var ise; sistem dizaynı yapılması durumunda vanalar pnömatik aktivasyon tercih edilmelidir. Bu amaçla 2 veya 3 litre@100bar Azot (N2) pilot silindiri ile önce ilgili bölge vanasının açılması ve sonrasında gerekli sayıdaki silindirlerin aynı anda aktive edilmesi ile olanaklı olmalıdır. Merkezi sistemlerde ise silindirler aynı basınç ve miktarlardaki (67lt icin 45 kg) CO2 gazı ile doldurulmuş olmalıdır. Ortak manifolda check valve ile bağlantı yapılmalıdır. Sistem gerekli söndürücü gazı maximum 60 saniye (lokal sistemlerde 30sn) içerisinde boşaltacak şekilde dizayn edilmeli ve hidrolik hesaplara uygun olarak tesis edilmelidir. Boşalan mahalde uyarı sağlamak için gaz kokulandırıcı unite bulunmalıdır. Böylece mahal havalandırıldıktan sonra girilmesi sağlanacaktır. Manifold ancak sistem üretici firma tarafından imal edilmiş olmalı ve min 190 bar da test edilmelidir. Tesisat dikişsiz çelik çekme borularla ve dövme çelik fittingslerle yapılmalı çalışma basıncı minimum 60 bar olmalıdır. (Döküm fittings kullanımı uygun değildir) Her bir CO2 ile korunacak bölge ve boşaltma noktası için standartlara uygun uyarı levhaları yapıştırılmalıdır. Sistem insan bulunabilecek hacimlerde manuel olarak boşaltılmalı ve öncelikle insan tahliyesi amaçlanmalıdır. Gaz boşalımı öncesi gazın mahal dışına kaçışını önlemek amacıyla kapıların kapalı olması, HVAC ve damperlerin kapalı olması sağlanmalıdır. İnsan bulunabilecek mekanlarda emniyet vanası (cut-off vana) tesis edilerek aktivasyon hattı manual olarak açılmalıdır.

 


BLUE FIRE REFERANSLAR