Hizmetlerimiz

ÜRÜNLER

Services

Aerosol Yangın Söndürme Sistemi

Aerosol Yangın Söndürme Sistemi

Yeni nesil yangın söndürme maddelerindendir. Ekonomik ve tamamen ekolojiktir.
Kuru toz kategorisine ait S tipi aerosoldür.

Aerosol yangın söndürme sistemini Tanımlamak gerekirse, aerosol gazlı ortamda havada asılı duran katı ya da sıvı parçacıklardan oluşan bir sistemdir.

Aerosol Nasıl Çalışır?

Yoğunlaştırılmış aerosol söndürücü maddeler(jeneratörlerin uygulanması sonucu) alkalin metal tuzlarının ince katı parçacıklarından
ve çoğunlukla N2, CO2 ve buhar olmak üzere gazdan (üretilen aerosolün ağırlığının yaklaşık %60’ı) oluşur.

Aerosol, kimyasal işlemler ile serbest radikalleri uzaklaştırıp tutuşmanın zincirleme reaksiyonuna müdahale ederek yangını söndürür.
Fiziksel olarak, aerosol tutuşma bölgesindeki enerjiyi soğutması ile yangını söndürür.
Bu iki reaksiyon esas olarak katı aerosol parçacıklarının yüzeyinde meydana gelir,
bu yüzden parçacıklar ne kadar küçükse, reaksiyon yüzeyi o kadar büyük ve söndürme faaliyeti o kadar etkili olur.

Aerosol halona kıyasla düşük maliyetli bir sistemdir. Yeni üretim olan S tipi aerosol aktivasyon ile hızlı bir şekilde yayılan,
oldukça verimli ve son derece etkili söndürücü aerosoldan oluşur. Aerosoldeki stronsiyum tuz bazlı stronsiyum moleküller,
tutuşmada mevcut olan zincirleme kimyasal reaksiyonu engelleyerek fiziksel ve kimyasal olarak yangın ile mücadele eder.

Aerosol Sisteminin Kullanıldığı Yerler:

Tahta, kâğıt, kıyafet, plastik materyal ve bunlar gibi Katı tutuşabilir materyaller,
Yağ, sıvı tutuşabilir materyaller, Düşük gerilimli elektrik santralleri, kuru ya da yağlı transformatörler, kablo gövdeleri,
transformasyon ve dağıtım karabinaları, telefon gibi 20LV’ye kadar olan doğrusal gerilim altında olsa dahi elektrikli ve elektronik cihazlar.
Güvenlik Talimatları:

Söndürücü aerosol, alkalin metallerden elde edilen oksit ve sülfattan oluşan ince katı parçacıklardan elde edilir.

Aerosol insanlar için zararlı değildir.
Diğer metalleri aşındırmaz ve diğer metallere zarar vermez.
Sıradan elektrikli süpürgeler ile temizlenebilir.
Temiz su ile yıkayınız.

BLUE FIRE REFERANSLAR