Hizmetlerimiz

ÜRÜNLER

Services

HFC227ea Gazlı Söndürme Sistemleri

HFC 227ea  Gazlı Yangın Söndürme Sistemi:

________________________________________

Pak Mühendislik, son teknoloji ürünü HFC 227ea gazlı yangın söndürme sistemlerini yerli olarak BLUE FIRE Markasını ürüten ve markalaştırıp TUV-TPED-YERLİ MALI BELGESİ-GOST-FABRİKA KONTROL ONAYI-CE-KAPASİTE RAPORU-SANAYİ SİCİL BELGESİ-ISO Standart  belgelerini de alarak Türkiye de HFC227ea gazlı yangın söndürme sistemlerini  üreten tek Türk şirkettir. 

 

BLUE FİRE  HFC 227ea söndürme sistemi, kapsamlı kapsama alanı sağlayan bir bastırma sistemidir. Bu kendi kendini aktif eden sistem, maksimum yangın söndürme verimliliğini sağlamak için ileri teknoloji kullanır. 

 

HFC227ea gazlı söndürme sistemi nasıl çalışıyor. Dedektörler normal seviyelerin üstünde bir sıcaklık, duman parçacıkları veya hava kalitesinde bir değişiklik hissettiklerinde, Kontrol Panelini uyarırlar. Kontrol Paneli, sırayla Sistemi etkinleştirir. Aktive edildikten sonra,  HFC 227ea gazını silindirlerden nozula esnek bir boru şebekesi üzerinden veren yüksek basınçlı bir solenoid valfini tetikler. Aynı zamanda yangın söndürücü odaya dağılırken alanı temizlemek için personeli sirenler vasıtası  ile uyarır.

 

HFC 227ea  'nın yangınla mücadele etkinliğinin % 80'i ısı emilimi ve% 20'si doğrudan kimyasal yollarla (bir alevin zincir reaksiyonu üzerindeki flor radikalinin etkisi) elde edilir. 

En son teknoloji yangın söndürme teknolojilerinden yararlanarak, bu  sistem ticari işletmeler ve endüstriler için tasarlanmıştır. Bu sistem herhangi bir izleme gerektirmez, yangın durumunda anında  devreye girer. HFC 227ea baskın sistemine elle de aktif hale getirilebilir.

 

Bir yangın algılandığında, sistem harekete geçirilir ve çok miktarda yangın söndürme maddesi, ajana daha fazla erişim sağlayan geniş aralıklı nozullar vasıtasıyla serbest bırakılır. 

 

Bu, bölgeyi etkili bir şekilde baskın hale getirir ve havadaki oksijen konsantrasyonunu azaltır ve etkin bir şekilde yangını söndürür.Kendiliğinden hareket eden sistem, HFC227ea sistemi 7X24 yangından korunma sağlar.

HFC227ea Ürün Özellikleri

 

Sınıflandırma: HFC227ea gazlı yangın söndürme sistemleri Elektrik yüklü cihazlar içeren A, B, C sınıfı yangınlar ve yangınlar 

 

üzerinde çalışır. Çok çeşitli yanıcı ve parlayıcı maddeler üzerinde etkilidir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Açıklama  :  HFC 227ea , yeni uygulamada dünya çapında en yaygın olarak kabul edilen seçilmiş temiz Gazlı yangın söndürme  maddedir ve Halon değişimi (HFC 227ea CF3 CHFCF3) olarak, insanların yüksek değerli varlıklarını koruyan güvenli, temiz ve elektriksel olarak iletken olmayan yangın Söndürme ajanıdır. Uygulama  : HFC 227ea toplam taşkın sistemi A, B ve C sınıfı tehlikeler için geçerlidir. Toksisite  : HFC 227ea çok düşük akut toksisiteye sahiptir.,  Malzeme Uyumluluğu  : HFC 227ea çeşitli uygulamalarda kullanıldığından, farklı tip malzemeler için uyumluluk çok yüksektir: 

Saflık  :HFC 227ea, aşağıdaki niteliklere sahip yüksek saflıkta ve tortusuzdur:

a) Ağırlığın% asgari% 99'u. B) Nem, maksimum ağırlıkça PPM - 10. c) Aktif olarak PPL, HCL olarak ifade edilen, maksimum-5. d) Kalıntı, değerin%, maksimum-03. 

Elektronik-Dostu:  HFC227ea gazı Elektriksel olarak iletken olmayan ve elektrik yüklü ekipman için güvenli olduğu gösterilmiş olan elektronikte, piyasada bulunan yangın söndürücü maddelerin çoğundan daha güçlü ve etkilidir.

 

Ozon, Çevre Dostu: HFC227ea gazı Temiz bir madde olarak, kimyasal ve su bazlı yangın söndürme sistemlerine çevre dostu bir alternatiftir. HFC 227ea söndürme halihazırda Dünya atmosferinde bir gaz olarak mevcut olduğundan ve yanmanın yan ürünlerinden biri olduğundan, Dünya'nın stratosferik ozon tabakasına zarar vermez. Atmosferik ömrü asgari düzeydedir.

 

 Diğer Gaz Maddelerinin Üstünleri :  HFC 227ea gazı düşük kaynama noktalı ve aşındırıcı olma eğilimi gösteren diğer gaz bazlı yangın söndürme maddelerinden üstündür.

 

Yüksek Değerli Risk Koruması  : HFC227ea yangın söndürme sistemi Yüksek teknoloji ürünü ekipman, sanat eseri ve diğer hassas ve hassas nesnelere verilen zararı neredeyse ortadan kaldırdığı için bir dizi yüksek değerli risklere karşı koruma için uygundur.

 

Deşarjdan Sonra Temizlik Gerekmez: HFC227ea yangın söndürme sistemi Bir deşarjdan sonra söndürme maddesi basit havalandırma ile 

giderilebilir.

 

24 Saat Koruma:  Otomatik yangın söndürme sistemlerin de bolunan Otomatik algılama sistemleri algılama hattının devamlı çalışır durumdadır. Panel üzerinde yangından korunmanın daima "açık" olmasını gerekir.

 

Çoklu Tetikleyiciler:  HFC227ea otomatik gazlı söndürme sistemleri, manuel çalıştırma sistemi veya otomatik algılama sistemi tarafından tetiklenebilir.

 

Minimal Kesinti Süresi:  HFC227ea gazlı yangın söndürme sistemleri 10 saniye veya daha kısa sürede söndürme seviyelerine ulaşarak hızlı bir şekilde dağıtır, normal yanıcı, elektriksel ve yanıcı sıvı yangınlarını önemli hasar vermeden durdurur. Bir yangın hızla söndüğünde, daha az hasar, daha az onarım maliyeti ve insanlar için ekstra güvenlik payı anlamına gelir. Aynı zamanda daha az kesinti ve iş kesintisi anlamına gelir.

 

Alt Depolama Gereksinimleri:  Alanın yüksek olduğu uygulamalarda, HFC 227ea yangın söndürme sistemleri üstün seçimdir. Bir sıvı olarak silindirlerde saklanır ve nitrojen ile basınçlandırılır, HFC 227ea sistemleri, CO2 ve inert gazlara dayalı herhangi bir sistemden yedi kat daha az depolama alanına alınır.

 

Oldukça Etkili:  HFC 227ea Gazlı yangın söndürme sistemleri 10 saniyede çalıştığı gibi, çevredeki sıcaklıkların hızla soğumasıyla tekrar ateşlenmeyi önler.

 

Son Derece Güvenilir:  Tamamen monte edilmiş ve % 100 test edilmiş mekanik kontrol başlığı, güvenilir çalışma sağlar. Çelik silindirlerdeki bir basınç göstergesi gaz seviyelerini işaretler, böylece bakım personeli gerektiğinde tekrar doldurur. Koruyucu krom nozul kapakları, nozulları kirletmekten ve yangın söndürücü maddenin uygun şekilde deşarjını engelleyebilecek gres veya diğer yan ürünlerden kaynaklanan tıkanıklıklardan uzak tutar.

 

 Küresel Kullanım:  HFC 227ea gazlı yangın söndürme sistemleri küresel olarak kabul edilen tek sistemdir ve 70'in üzerinde ülkede yüz binin üzerinde uygulamada kullanılmaktadır.

 

 Kalıntı içermeyen :  HFC227ea Gazı Temiz bir madde olarak, yağlı kalıntı, partikül veya aşındırıcı madde bırakmaz.

 

HFC227ea GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

 KISIM  1-GENEL ŞARTLAR

 Teknik şartnamelere ve projelere uygun komple çalışır durumda bir HFC227ea gazlı yangın söndürme sistemi için gerekli tüm malzeme ve ekipman temin edilecek, montajı, as-built projesi ve testleri yapılmış olacak, her türlü teknik alet ve servis sağlanacaktır.

 

HFC227ea gazlı söndürme Sistemini oluşturan cihaz ve aksesuarları Bayındırlık Bakanlığı elektrik tesisat yönetmeliği genel teknik şartnamelerine ve uluslararası standartlara (NFPA, BS, VDS, EN) uygun olacaktır. 

Yüklenici firma, proje kontrollük merciine sistemle ilgili detaylı uygulama projelerini, kullanılacak ekipmanın şartnameye uygunluğu belgeleri dahil gerekli tüm bilgi ve dokümanlarla birlikte onaylatacaktır. 

KISIM 2 - HFC227ea GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELİKLERİ

 2.1  HFC227ea gazlı yangın söndürme tesisatı projesinde gösterilen mahallere yerleştirilen yangın alarm ve söndürme panelinde yangın bölgesini de belirterek haber verecektir. Sistem gerekli ve yeterli sayıda bölge göstergeli  olacaktır. Alarm sinyali, otomatik yangın dedektörleri (duman ve ısı)  ve yangın ihbar butonları ile verilecektir. Bir alarm durumunda elektronik yangın alarm kornaları otomatik olarak faaliyete geçecektir.

2.2   Yangın alarm ve gazlı söndürme sistemi aşağıdaki fonksiyonları yerine getirecektir.

Söndürme sistemi çift ( çapraz ) alarm zon ihbarı ile çalışacaktır. Birinci zondan gelen bir yangın ihbarı söndürücü gazın boşalması için yeterli olmayacak, ikinci zondan da ihbar gelmesi beklenecektir. Her iki zondan peşpeşe ihbar gelmesi durumunda söndürme kontrol paneli içindeki zaman ayarlayıcısı (tımer) çalışacak ve ayarlanan gecikme süresinin sonunda HFC227ea gaz tüpünün elektrikle çalışan ateşleyicisine ( solenoid )     24 VDC  gerilimi göndererek HFC227ea gazının odaya boşalmasını sağlayacaktır.

HFC227ea gazlı söndürme sistemi bütünüyle sürekli olarak izlenecek , arızaları kontrol paneli üzerinde sesli  ve ışıklı olarak gösterecek .Güç kaynağı ile ilgili her türlü arızayı gösterecek.

Bir alarm sinyalinin gelmesi halinde alarm cihazlarını harekete geçirecek.

Elektrik kesilmesi halinde bakımsız tip aküleri otomatik olarak devreye sokacak ve sistemin en az 24 saat süreyle çalışmasını sağlayacaktır

Gaz boşaldı , otomatik / manual konumu , arıza bilgileri panelde gözlenecektir. Ayrıca oda giriş kapısına konulacak olan söndürme sistemi durum izleme ünitesi ile gaz boşaldı , otomatik /manual konumları izlenebilmeli , otomatik/ manual seçici anahtarı ile sistem otomatik/manual seçimi yapılabilmeli , boşaltma butonu ile manual boşaltma yapılabilmeli ve uzaktan durdurma butonu ile sistemin gaz boşaltmasını geciktirebilmeli veya durdurabilmelidir.

 2.3   Otomatik  ve manual ihbar cihazları aynı zon  bağlantısı içinde kullanılabilecektir.

 2.4   Yangın alarm ve HFC227ea gazlı söndürme sistemi aşağıdaki ekipmandan oluşacaktır.

·       Otomatik yangın dedektörleri

·       Manual boşaltma ve durdurma butonları

·       Elektronik korna+flaşör

·       Söndürme kontrol paneli

·       Yedek güçkaynağı ( bakımsız tip aküler )

·       Söndürme sistemi durum izleme ünitesi.(Oda giriş kapısına )

·       HFC227ea tüpü ve aksesuarları

·       Elektrikli , nümatik ve manual ateşleyiciler

·       Nozüller

·       İkaz levhaları

·      HFC227ea gazı

 2.5 OTOMATİK YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ :

 Optik Duman Dedektörü :

Dedektörler, içersinde ışık yayılma prensibine göre (lıght scatterıng ) çalışacaktır.  Dedektör içersinde her 10 saniyede bir yanan ınfrared ışık kaynağı bulunacak  , yangın dumanının yeterli yoğunlukta bu ışığa girmesi ile ışık kırılarak bir fotosel üzerine düşecek ve alarm aktive olacaktır. Dedektörler içersine toz girişine karşı korumalı olacaktır. Alarm durumunda hangi dedektörün alam verdiğini tesbit etmek için her cihazın üzerinde kırmızı renkli bir led bulunacaktır. Dedektörler  BS 5445 ve EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır. Onay belgeleri teklifle birlikte verilecektir. Kolay bakım sağlamak amacıyla ve basit bir itçevir mekanizma hareketiyle dedektör altlığına takılabilecektir. Altlıklar üniversal tip olacak ve diğer dedektörlerle  de ( iyonizasyon duman ve ısı ) aynı altlık kullanacaktır.Altlıkta yeralan iki terminal ihtiyaç halinde bir ikaz lambası gerekli çıkışı sağlayacaktır.Dedektörler tamamen elektronik yapıda olacak ve hareketli parça içermeyecektir. Dedektörler standart iki telli sistem bağlantılarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

 2.6 MANUAL BOŞALTMA VE DURDURMA BUTONLARI :

Manual Boşaltma Butonu :

 HFC227ea söndürme sisteminin manual olarak aktive edilmesini sağlar. Sarı renkli üzerinde gaz boşaltma butonu olduğuna dair uyarı bulunan 9cm’lik kare biçiminde bir butondur. Manual boşaltma butonu iki hareketle aktive edilecek tipte(kapaklı tip ) olacaktır. EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

 

Manuel Durdurma Butonu :

HFC227ea yangın söndürme sistemi ikinci seviye alarmını aldıktan sonra ayarlanabilir bir gecikme süresi sonunda gazı boşaltacaktır. Durdurma butonu bu gecikme süresini uzatmak  veya gaz boşaltmasını durdurmak için kullanılır. EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

Söndürme uygulaması yapılan odanın içine , rahatça görülebilen ve ulaşılabilen bir yere bir adet konulacaktır.

 2.7 YANGIN ALARM VE UYARI CİHAZLARI:

 Elektronik Korna + Flaşör :

Elektronik yapıda, düşük akım çeken, hem sesli hem ışıklı uyarı yapan kombine bir cihazdır. Söndürme sistemi uygulaması yapılan odanın hem giriş kapısı üstüne hem de içersine monte edilecektir. Yangın söndürme sistemi

 panelinin 1. Seviye alarmı alması halinde aktive olacak, Oda içindeki personeli ve odaya girecek olan personeli uyaracaktır.

Yangın Alarm Zili :

150 mm çapında , düşük akım çeken , 24 VDC ile çalışan bir cihazdır. Gaz boşaldı alarmını duyurmak için kullanılır. EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

 2.8 SÖNDÜRME KONTROL PANELİ:

       Söndürme kontrol paneli özel olarak gazlı söndürme sistemleri için dizayn edilmiş olacaktır.İki ayrı zondan yangın ihbar gelmesi halinde panel içindeki zaman ayarlayıcısı (tımer)çalışacak ve ayarlanan gecikme süresinin sonunda 24vdc gerilimi  elektirikli ateşleyiciye (selonoid) gönderecektir. HFC227ea gazlı söndürme kontrol panelinin genel teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. Söndürme kontrol paneli ithal malı ve BS 5839 kısım 4/EN54-2 standartlarına göre üretilmiş olacaktır.Kontol panelinin tüm elektronik devreleri bir mikroişlemci tarafından denetlenecektir.Söndürme kontrol panelinin içersinde 220VAC,50 Hz giriş gerilimi (240VAC giriş gerilimine göre üretilmiş paneller kabul edilmeyecektir.) ile çalışan ve sistemi 24VDC ile besleyen bir güç kaynağı bulunacak, aynı güç kaynağı akü şarj ünitesi ile bakımsız tip aküleri sürekli şarj edecektir. Yedek enerji kaynağı olarak sistemi 24 saat süreyle besleyecek olan bakımsız tip aküler için kontrol paneli içersinde yeterli boşluk bulunacaktır.Kontrol panelinde iki adet standart korna devresi çıkışı ,bir adet iki enversör kontaklı “ yangın “ rölesi ve tek enversör kontaklı “ arıza “ rölesi çıkışları bulunacaktır. Kontrol paneli üzerinde bulunan her bir bölge (zon)bir buton aracılığı ile devredışı ( izole) bırakılabilecektir. Kontrol paneli 1.2 mm kalınlığında çelik levhadan imal edilmiş bir kabin ve ön yüzü camlı, kilitlenebilen bir kapak içersine yerleştirilecektir. Panelin tüm gösterge ve kontrol tuşları camlı kapak arkasında olacak , yetkisiz kişilerin panele müdahalesi kapak kilitlenerek önlenecektir. Kontrol panelinin kutusu üzerinde kablo girişlerinin yapılabileceği giriş delikleri bulunacak , kullanılmayan delikler toz girişini engellemek için plastik tıkaçları ile kapatılmış olacaktır. Kontrol panelinin zon devreleri , duman ve ısı dedektörleri, manual butonlar ve alev dedektörleri ile çalışabilecek yapıda olacaktır. Herbir zon için iki adet kırmızı ikaz lambası (led) bulunacak , bu led’ler bir yangın ihbarı geldiğinde yanıp sönecek (flashıng) , alarm kornaları susturulduğunda sürekli yanacaklardır. Her bir zon için bir adet “zon devre dışı butonu” bulunacaktır. Bu butona basıldığında bir arıza led’i (amber renkli ) sürekli olarak yanacak ve zonun devredışı bırakıldığını ikaz edecektir. Her bir zon devresi açık ve kısa devre arızalarını denetleme özelliğine sahip olacaktır. Zonlardaki arıza hali arızalı zona ait yanıp sönen amber renkli led’lerle ikaz edilecektir. Tüm alarm ve arıza durumları panel içindeki buzzer ile kullanıcıya duyurulacaktır.

Kontrol panelinde aşağıdaki çıkış ve kontrollar bulunacaktır :

Çıkışlar:

Yardımcı arıza çıkışı : 1 adet enversör kontak. Her hangi bir arıza veya zon’un devredışı bırakılması halinde aktive olacaktır.

Yardımcı alarm çıkışı : 2 adet enversör kontak. Bir yangın alarmı halinde aktive olacaktır.

Tekrar paneli enerji çıkışı : Tekrar panelini beslemek üzere 24 vdc ‘lik bir çıkış bulunacaktır.

Tekrar paneli zon çıkışları : Her bir zon için tekrar paneline ikaz voltaj çıkışları bulunacaktır.

Uzaktan izleme ve kumanda çıkışları : Giriş kapısına konulacak olan durum izleme ünitesi için izleme ve kontrol çıkışlarını sağlar.(gaz boşaldı , oto / manual, boşaltma, durdurma v.b. )

Ana kontrol kartı üzerindeki buzzer : Yangın anında ,arıza anında , manual boşaltma butonuna basıldığında ve alarm susturulduğunda çalışacaktır.

 2.9 YEDEK GÜÇ KAYNAĞI ( AKÜLER )   :

 Aküler bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Aküler sistemi şebeke kesilmesi durumunda 24 saat sükünet akımında besleyebilecek ve bu sürenin sonunda  alarm durumunda 30 dakika bütün kornaları aktive edecek kapasitede olacaktır.

 2.10 HFC227ea TÜPÜ VE AKSESUARLARI :

HFC227ea için, 27,30,50,67,100-120-150 litre kapasiteli tüpler kullanılacaktır. Bu kapasitelerden hesaplanan HFC227ea miktarına uygun kapasiteli tüpler seçilecektir. HFC227ea Sistemi için TPED-TUV-CE-EN-GOSTR ve fabrika kontrol onayları alınmış olmalıdır. Kullanılacak olan HFC227ea gazı UL veya FM onaylı olmalıdır. Yerli imalat olan sistemler için kapasite raporu ve yerli malı belgesi sunmak zorundadırlar. HFC227ea tüpleri, tüpün büyüklüğüne bağlı olarak 20 mm, 25 mm, 40 mm ve 50 mm çaplarında yeniden dolum yapılabilir, basınç farkı prensibinde  çalışan özel vanaları fabrikada monte edilmiş , HFC227ea gazı ile dolu olarak ve 20 oC ‘de 25 bar ‘da kuru azot ile süper basınçlandırılmış halde kullanıma hazır teslim edilecektir.

Tüp vanaları tüp içindeki söndürücü gazı 10 saniyede boşaltacak yapıda olacaktır. -30 oC, +50 oC sıcaklık aralığında arızasız çalışacak yapıda olmalıdır. Tüp vanaları pirinç malzemeden üretilecek ve paslanmaya karşı mukavim olacaktır. Üzerinde 50 bar’da açmak üzere ayarlanmış emniyet vanaları olacaktır.

HFC227ea tüpleri duvara tüp kelepçesi ile bağlanacaktır. Tüp kelepçesi ; arka duvar rayı, kuşak ve cıvata somun olmak üzere üç parçadan müteşekkil olacaktır. İki parçadan meydana gelen kuşak tüpün iki tarafından arkadaki raya geçirilerek tüpün önünde birleştirilecek ve cıvata/somun aracılığı ile önden bağlanarak sıkılacaktır. Kuşağın tüpü sıkı saracak ölçülerde olması zorunludur.

 2.12 ELEKTRİKLİ  VE MANUAL ATEŞLEYİCİLER :

 Elektrikli tüp ateşleyicisi (solenoid ) tüp vanasına kolaylıkla ve vidalanarak takılacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Tüp ateşleyiciye ayrıca nümatik ve manual bağlantılarda kolaylıkla ve vidalanarak yapılabilecektir.

Elektrikli tüp ateşleyici 24 VDC ile çalışacaktır

Nümatik ateşleyici en az 2 bar basınç ile çalışacaktır. Nümatik ateşleyiciler zincir ateşlemeyi gerçekleştirmek üzere ilk tüpten ( master ) sonra gelen tüplere ( slave ) takılacaktır. Tüpler arasındaki ateşleme irtibatı pilot hortumlarla sağlanacaktır.

Manual ateşleyici tüpü mekanik olarak ateşleyecektir. Manual ateşleyici sadece ilk tüp (master ) üzerinde bulunacaktır. Manual ateşleyicinin pimi yetkisiz kullanımı önlemek üzere mühürlü olacak, müdahale anında mühür bozularak pim çekilecek ve başlığa basılarak manual boşaltma yapılacaktır.

 2.14 NOZULLAR :

 Nozullar tek parça ve alüminyum malzemeden üretilecektir. Nozullar HFC227ea gazının korunan hacıma unİform konsantrasyonda (eşit dağılım )  boşalmasını temin edecek yapıda olacaktır. Çapları ve tipleri hidrolik hesap programı kullanılarak tespit edilecektir.

 2.17 HFC227ea SÖNDÜRME SİSTEMİNİN MONTAJI :

 HFC227ea gazlı söndürme sisteminin montajı ,gazlı söndürme sistemleri montajı konusunda uzman , ilgili  BS ve EN 54 standartlarını uygulayan firmalar tarafından yapılacaktır.

HFC227ea sisteminin boru ve fittingleri BS5306 PT.5.1 veya eşdeğer bir Avrupa standardına uygun  kullanılacaktır.

HFC227ea sistemi boruları Dikişsiz Çelik Çekme Borular olacak ve bu borulara uygun birleştirme parçaları –fittingler- kullanılacaktır.

Boru destekleri ve askıları en iyi kalite malzemeden olacaktır.

HFC227ea tüpleri tüp odasına  monte edilecektir.

HFC227ea söndürme sisteminin söndürme fonksiyonunun başarılı olabilmesi, gazın boşaldığı hacımdan kaçmaması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.(Kapı ve pencerelere kapı otomatiği kullanılması, mimari konstrüksiyonda boru, kablo, havalandırma geçişleri gibi diğer bölümlere geçişlerin kapatılması.)

Otomatik açılır kapanır olmayan açıklıklar ya sabit ve sızdırmaz biçimde kapatılacak ya da klape veya damperle kapanır hale getirilecektir.Konsantrasyonu: ISO14520 Class A Surface - 7,90 % göre hesaplamalar yapılacaktır.

 

HFC227ea Gazlı Yangın Söndürme Sistemin Çalışma Prensibi :

 

I.dedektörün algılaması ile Yangın Kontrol Paneli “Pre-Alarm” vererek Yangın Bölgesi içerisindeki personeli sesli olarak uyarır. Aynı bölge içerisinde yer alan II.dedektörden de  sinyal alınması durumunda ; önceden ayarlanmış zamanın bitiminde Yangın Kontrol Paneli  HFC227ea tüpleri içersindeki HFC227ea gazını mahale boşaltır. Ayrıca HFC227ea tüplerinin yangın ikaz alarm paneline irtibatlı dedektörlerden kumanda almaksızın boşalmasını sağlayacak mekanik kumanda sistemi vardır.

 

HFC227ea gazı Nitrojen ile basınçlandırılmış olarak korozif etkilerden korunmuş HFC227ea silindirlerinde rezerv edilmiş ve Yangın Kontrol Panelinden boşalma sinyali alındığında ilgili mahale konsantrasyonları sağlayacak şekilde belirlenecek bir süre sonunda boşaltır.

 

Batarya şeklindeki HFC227ea tüpleri flexible boşaltma borusu , manifold , "Pressure Switch" ve flexible pilot boruları ile teçhiz atlandırılmıştır. HFC227ea tüpleri tüp mahaline metal kuşaklı kelepçeler ve uygun dübeller ile monte edilir.

 

HFC227ea elektromekanik deşarj valfleri 42.5 bar basınca dayanıklıdır. Üzerinde basınç manometresi , emniyet ventili , pnomatik bağlantı ağzı , manuel aktuator , selonoid valfi bulunmaktadır. HFC227ea valfleri kontrol panelinden gelen DC alarm bilgisi ve selonoid valf ile aktive olur, gerektiğinde üzerinde bulunan manuel aktuator ile manuel olarak boşaltılabilir.

 

HFC227ea boru tesisatı ile söndürme mahalline yangın anında sevk edilecek HFC227ea gazı , tesisatın uç noktalarından püskürtme memeleri (nozul) ile homojen olarak dağıtılır. Püskürtme memeleri , tek parça metalden imal edilmiş , antikorozyon metal kaplamalı , 360 ve 180 derece püskürtme sahası kapasitesine sahiptir. Boru tesisatı ile bağlantısı dişlidir. Stoklanan HFC227ea gazının homojen olarak 10 sn.de deşarjına uygun sayı ve çapta dairesel çıkışlara sahiptir.

 


BLUE FIRE REFERANSLAR